Fe’n lansiwyd ar y 1af o Ebrill 2008 fel rhan o’r Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona (National Policing Improvement Agency, NPIA).  Trosglwyddwyd cyfrifoldebau i’r Uned o’r National Missing Persons Bureau yn y Metropolitan Police Service er mwyn gwella’r gwasanaeth a gynigir i heddluoedd parthed ymdrin ag ymchwiliadau pobl coll a dienw.

Yn Ebrill 2012, daethom yn rhan o’r Serious and Organised Crime Agency (SOCA) a byddwn yn parhau yma tan i ni symud i’r National Crime Agency (NCA) yn 2013.

Back to the top